Spolek posluchačů Architektury

Spolek posluchačů Architektury je svobodnou nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou všem studentům, kteří se chtějí aktivně účastnit na studentském životě Fakulty Architektury ČVUT.

Posláním SPA je podporovat co nejširší veřejnou diskusi o architektuře a designu, jejich smyslu a postavení v současném světě. Mezi aktivity SPA patří pořádání přednášek, diskusí, workshopů, výstav, exkurzí na stavby a za zahraniční i domácí architekturou. Akce jsou otevřené nejen pro studenty a pedagogy FA ČVUT, ale také pro ostatní přátelé kampusu ČVUT.

Každoročně SPA také pořádá Beánii, vítání studentů prvního ročníku. Stěžejní akcí spolku je pak od samého začátku dnes již bezesporu kultovní soutěž Olověný Dušan, kdy jsou nezávislou externí odbornou porotou hodnoceny studentské práce a ateliéry jako celek a nejlepší z nich pak oceněny na slavnostním galavečeru.