Kampus Dejvice je společný projekt šesti vysokých škol a institucí (Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), které sdílejí kromě společného prostoru také společný zájem na zatraktivňování a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu dejvického kampusu.

Pro koho je Kampus Dejvice?

Zejména pro ty, kteří ve školách a institucích kampusu studují nebo pracují, pak pro ty, kdo bydlí v jeho blízkém okolí a samozřejmě pro všechny, kteří na akce v kampusu dorazí i ze vzdálenějších míst. Většina akcí, které pořádáme, nemá žádná omezení pro účast, vítáme tedy všechny!

Memorandum o společném zájmu

Kampus Dejvice oficiálně vznikl 17. 6. 2015 podpisem Memoranda o společném zájmu. Signatáři se v něm shodli na tom, že cílem Kampusu Dejvice bude společný prostor pro vědecko-vzdělávací, společenské a kulturní dění, který bude pracovat na zvyšování povědomí o jeho signatářích a systematicky pracovat na: 

  • Oživování společenského a kulturního života v kampusu
  • Spolupráci jednotlivých škol a institucí
  • Povznášení veřejných prostor v parteru kampusu na důstojnou úroveň odpovídající centru technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu

Od května 2017 pro Kampus Dejvice pracují dva koordinátoři, kteří ve spolupráci s Pracovní skupinou Kampusu Dejvice připravují strategii oživování společenského a kulturního dění, šíří informace o akcích v kampusu, a zároveň některé akce připravují a pořádají.

Cílem Kampusu Dejvice je:

  • Informovat o všech akcích –  pořádaných v Kampusu Dejvice a všem zájemcům tak poskytnout na jednom místě (webu a FB) komplexní přehled.
  • Vybrané akce pořádat –  pro rok 2017 se jedná o konferenci KReCON, Vánoce v kampusu, běžecký závod Cross Campus a Ozvěny AFO Olomouc. Do roku 2018 se můžete těšit na mnohé další.
  • Akce spolupořádat –  spojit své síly s ostatními pořadateli akcí. V roce 2017 to bude Film Food Festival, Den válečných veteránů, přednášky a besedy s odborníky, které na školách a institucích kampusu studovali.
  • Pro akce v Kampusu Dejvice zajistit financování nebo spolufinancování – studentským spolkům i dalším organizátorům nabízíme možnost zajistit část financí z rozpočtu Kampusu Dejvice, popř. společně systematicky pracovat na fundraisingu.
  • Konzultace při přípravě žádosti o grant
  • Být v kontaktu se studentskými kluby, spolky a dalšími subjekty, které organizují kulturní, společenský a studentský život ve školách a institucích Kampusu Dejvice.
  • Vytvořit aktivní síť dobrovolníků, kteří by byli ochotni pro Kampus Dejvice pracovat, zejména nárazově pomoci při akcích. Pokud vás práce pro kampus zajímá, kontaktujte nás!

Přečtěte si více o historickém rázu kampusu v Dejvicích.

Jaké akce se v Kampusu Dejvice pořádají?

V Kampusu Dejvice, areálu vysokých škol a institucí, je živo. Téměř každý den se zde koná nějaká akce, která je určená nejen pro studenty, ale často také pro širokou veřejnost. Pořádají ji jednotlivé školy, fakulty, studentské spolky nebo kluby, někdy externí pořadatelé, občas také koordinátorky Kampusu Dejvice. Podrobný přehled akcí pro Vás shromažďujeme na facebookových stránkách v sekci Události.