VŠCHT Praha

Vysoká škola chemicko-technologickáVŠCHT se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti chemické technologie, biochemie a materiálového inženýrství. Škola byla založena roku 1920 a původně spadala pod ČVUT, od kterého se později oddělila. VŠCHT dává velký důraz na inovativnost a progresivní přístup k výuce, což obnáší nejen vyvážený poměr teorie a praxe, ale i individuální přístup ke studentům.

I když je VŠCHT menší školou se čtyřmi fakultami (chemické technologie, technologie ochrany prostředí, potravinářské, biochemické technologie a chemicko-inženýrská) a 4 000 studenty, je na poli společenského dění v kampusu důležitým aktérem. Spolky VŠCHT pořádají každoročně několik akcí, které rozpohybují celý kampus i okolí.