KTF UK

Katolická teologická fakulta Univerzity KarlovyKatolická teologická fakulta (KTF UK) je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy. Kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV.

V roce 1950 byla komunisty ze svazku Univerzity Karlovy v Praze vyňata a o něco později přestěhována do Litoměřic. Dne 24. září 1990 došlo k znovu přičleněna fakulty zpět do svazku Univerzity Karlovy od tohoto roku také opět rozvíjí svou činnost ve svém pražském sídle v prostoru Kampusu Dejvice.
KTF UK je jednou z menších fakult a díky tomu se u nás můžete těšit z osobnějšího přístupu, přátelské atmosféře a kontaktu s odborníky v oboru. Je možné zde studovat obory Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury, Katolická teologie, Aplikovaná etika a Teologické nauky.


mail-01
Mgr. Anna Jaklová
Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

jaklova@ktf.cuni.cz