ÚOCHB AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republikyÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie.

Posláním ÚOCHB je i přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu ústí do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích. Přes 230 doktorandů tu pracuje na zajímavých projektech v mezinárodním prostředí prestižní vědecké instituce, která disponuje špičkovým vybavením, využívá moderní technologie a spolupracuje s předními světovými výzkumnými centry a významnými komerčními partnery. ÚOCHB sice PhD titul přímo neuděluje, ale ve spolupráci s vybranými vysokými školami můžete zpracovávat dizertaci přímo zde. ÚOCHB je zapojen do projektu spolupráce a aktivit Kampusu Dejvice.


mail-01
Barbora Fričová
Vedoucí oddělení Komunikace

barbora.fricova@uochb.cas.cz