Hanami

Hanami je původně japonský svátek oslavující jaro a jeho krásu v podobě rozkvetlých sakur. Jelikož je dejvický kampus hrdý na své stromořadí sakur zasazené v roce 1979 a jeho krása je na jaře opravdu bezkonkurenční, pořádají se pod vedením VŠCHT vždy v dubnu oslavy jara Hanami, zde v kampusu. Oslavy jsou tradičně doprovázeny hudebním doprovodem a občerstvení i další dekorace jsou sladěné s růžovou barvou květů. Program se každoročně o trochu rozšiřuje a doba oslavy trochu prodlužuje. Co zůstává stejné je nevypočitatelnost sakur a jejich doba květu. Na předpovědi se podílí hned několik odborníků a stejně je vždy poměrné nejisté, jestli vše vyjde tak, jak má. Když se to ale podaří, radost z příjemného dne všechnu nejistotu vyváží.