ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v PrazeČVUT v Praze je jedna z nejstarších a největších technických škol v Evropě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“.

V současnosti zde studuje přes 18 000 studentů na osmi fakultách (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií). ČVUT realizovalo v roce 2019 celkem 187 studijních programů či oborů, z toho 50 bakalářských, 68 navazujících magisterských a 69 doktorských, zastoupených jak v prezenční, tak v distanční formě studia. Univerzita klade důraz na výzkum, studenti se mohou zapojovat do výzkumného dění po boku odborníků od nás i ze zahraničí. Součástí ČVUT jsou také vysokoškolské ústavy, a to Kloknerův ústav, Masarykův ústav vyšších studií, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Ústav technické a experimentální fyziky a Ústav tělesné výchovy a sportu.

Věda je pro univerzitu klíčová a ČVUT patří mezi největší výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve světě. Inovace chápe jako vývoj vedoucí k vylepšování produktů nebo technologií. Je tedy na konci výzkumně-vývojového řetězce, nejblíže k uplatnění ve výrobě. K nastavením spravedlivých podmínek pro vědecké pracovníky na ČVUT přispělo přijetí zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Tento proces byl v roce 2019 oceněn Evropskou komisí propůjčením „HR Excellence in Research Award“ v oblasti lidských zdrojů.

Z dalších nedávných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu můžeme připomenout založení iniciativy prg.ai, která si dala za cíl přilákat do České republiky světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a napomoci vzniku nových technologických firem. ČVUT je také spolu s členem Asociace výzkumných univerzit v ČR, jejímž cílem je prosadit vysokou kvalitu univerzit a zlepšit postavení českých univerzit v mezinárodní konkurenci.

V současné době studuje na ČVUT 3900 zahraničních studentů ze 108 zemí, z nichž je 1000 studentů, přijíždějících na výměnné programy. Účast studentů a pedagogů na zahraničních mobilitách považuje ČVUT za velmi důležitou součást studia a na všech úrovních ji podporuje. Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce a nástrojem podpory mobility studentů a zaměstnanců ČVUT je program Erasmus+.

ČVUT nezapomíná ani na třetí roli vysoký škol včetně konceptu společenské odpovědnosti. Kromě spolupráce s firmami a transferu technologií do praxe aktivně působí i v regionech, ve kterých sídlí jednotlivé fakulty. Nejvíce součástí je alokováno v Dejvicích a stalo se jedním ze zakladatelů iniciativy Kampus Dejvice. Úzce spolupracuje s dalšími vysokými školami, institucemi a Městskou částí Praha 6. ČVUT Pravidelně pořádá konference, kurzy, přednášky a další akce pro firmy a veřejnost. V minulém roce se uskutečnilo 370 kurzů celoživotního vzdělávání.


mail-01
Ing. Ilona Prausová
Odbor PR a marketingu

ilona.prausova@cvut.cz