Orchestr VŠCHT

Tradičně vystupuje v bílých chemických kabátech na školních akcích Lesamáj a Hanami a spolupracuje s dalšími spolky jako je DivOCH nebo Chemchór. Na zkouškách orchestru se můžete potkat jak se studenty z jiných ročníků, tak občas i s vyučujícími.

Pokud se chcete zapojit nebo získat další informace, napište na email níže!

mail-01
Orchestr VŠCHT Praha

orchestr@vscht.cz