Engineering Student Club

Posláním Engineering Student Club je umožnit studentům rozšířit své vědomosti a zkušenosti díky kontaktu s praxí. Klub dále napomáhá komunikaci mezi studenty a vedením fakulty a zprostředkovává projekty, které nabízí průmysl.