Ballingovi domácí vařiči

Balingovi vařiči jsou pojmenováni podle profesora Karla Ballinga, který mimo jiné vyvinul stupňovitost piva, která je celosvětově používaná dodnes. Vařiči sdružují všechny, kteří se zajímají nejenom o vaření piva, ale také o podrobnosti chemických procesů, které vaření doprovázejí.

V rámci jejich pravidelných setkání senzoricky hodnotí jednotlivá piva vařená členy spolku a jednou do měsíce vaří v prostorách VŠCHT pivo, které je následně prezentováno ve školní hospodě “Carbon café”. Na VŠCHT má vaření piva svou dlouholetou tradici, škola disponuje malým pivovarem, avšak jako vědecká instituce jej primárně využívá hlavně k vědeckým účelům. To však jejím sládkům nebrání v tom, aby na společenské akce Kampusu Dejvice čas od času navařili nějaký ten tekutý chléb.

mail-01
Vít Prouza

prouzav@vscht.cz