Kampus Dejvice je společný projekt šesti vysokých škol a institucí (Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), které sdílejí kromě společného prostoru také společný zájem na zatraktivňování a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu dejvického kampusu.

Pro koho je Kampus Dejvice?

Zejména pro ty, kteří ve školách a institucích kampusu studují nebo pracují, pak pro ty, kdo bydlí v jeho blízkém okolí a samozřejmě pro všechny, kteří na akce v kampusu dorazí i ze vzdálenějších míst. Většina akcí, které pořádáme, nemá žádná omezení pro účast, vítáme tedy všechny!

Memorandum o společném zájmu

Kampus Dejvice oficiálně vznikl 17. 6. 2015 podpisem Memoranda o společném zájmu. Signatáři se v něm shodli na tom, že cílem Kampusu Dejvice bude společný prostor pro vědecko-vzdělávací, společenské a kulturní dění, který bude pracovat na zvyšování povědomí o jeho signatářích a systematicky pracovat na:

  • Urbanistickém sjednocování kampusu
  • Oživování společenského a kulturního života v kampusu
  • Spolupráci jednotlivých škol a institucí

Od května 2017 pro Kampus Dejvice pracují dvě koordinátorky, které ve spolupráci s Pracovní skupinou Kampusu Dejvice připravují strategii oživování společenského a kulturního dění, šíří informace o akcích v kampusu, a zároveň některé akce připravují a pořádají.

Cílem Kampusu Dejvice je:

  • Informovat o všech akcích –  pořádaných v Kampusu Dejvice a všem zájemcům tak poskytnout na jednom místě (webu a FB) komplexní přehled.
  • Vybrané akce pořádat –  pro rok 2017 se jedná o konferenci KReCON, Vánoce v kampusu, běžecký závod Cross Campus a Ozvěny AFO Olomouc. Do roku 2018 se můžete těšit na mnohé další.
  • Akce spolupořádat –  spojit své síly s ostatními pořadateli akcí. V roce 2017 to bude Film Food Festival, Den válečných veteránů, přednášky a besedy s odborníky, které na školách a institucích kampusu studovali.
  • Pro akce v Kampusu Dejvice zajistit financování nebo spolufinancování – studentským spolkům i dalším organizátorům nabízíme možnost zajistit část financí z rozpočtu Kampusu Dejvice, popř. společně systematicky pracovat na fundraisingu.
  • Konzultace při přípravě žádosti o grant
  • Být v kontaktu se studentskými kluby, spolky a dalšími subjekty, které organizují kulturní, společenský a studentský život ve školách a institucích Kampusu Dejvice.
  • Vytvořit aktivní síť dobrovolníků, kteří by byli ochotni pro Kampus Dejvice pracovat, zejména nárazově pomoci při akcích. Pokud vás práce pro kampus zajímá, kontaktujte nás!

Přečtěte si více o historickém rázu kampusu v Dejvicích.