Cross Campus je pátý ročník běžeckého štafetového závodu (4×1049 m) se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 15 do 18 hodin. Start a cíl je před Národní technickou knihovnou. Závodit mohou studenti i zaměstnanci všech institucí a škol Kampusu Dejvice (VŠCHT Praha, ČVUT, NTK, ÚOCHB, KTF UK a ÚMČ Praha 6), povzbuzovat může kdokoliv. Nezapomeňte svůj tým včas přihlásit. Kapacita závodu je omezena. Startovné je zdarma díky podpoře městské části Praha 6 a institucí Kampusu Dejvice. Těšit se můžete na doprovodný program i občerstvení.

Vyhlášené soutěžní kategorie

 • Cena za název týmu
 • Cenu za outfit
 • Cena v kategorii Veličenstva Lesamáje
 • Kategorie jednotlivých škol
  • ČVUT – Souboj fakult
  • ČVUT – celkové pořadí
  • VŠCHT – Šípkův fakultní pohár
  • VŠCHT – celkové pořadí
  • ÚOCHB AV ČR
  • Nejlepší tým z KTF, NTK a ÚMČ Praha 6
 • Cena pro nejrychlejší smíšený tým
 • Cena pro nejrychlejší mužské týmy
 • Cena pro nejrychlejší ženské týmy
 • Kategorie celkový vítěz

Doporovodný program

 • hry
 • soutěže
 • hudební vystoupení studentských kapel
 • beer jóga
 • lezecká stěna
 • slack line
 • workoutová sestava

Podmínky závodu

 • Registrace k závodu: vyplněním formuláře v době od 5. března do 12. dubna. Kapitán týmu uvádí do přihlášky svůj telefonický a e-mailový kontakt, všichni členové týmu uvádějí kromě svého jména a příjmení také instituci a fakultu (je-li relevantní), jejímž jménem startují. Je možné utvářet týmy napříč institucemi, členové týmu se však musí shodnout, ve jménu jaké instituce budou startovat.
 • Týmy: závodu se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenné zaregistrované týmy, podepsané v prezenčním listu před závodem v přízemí knihovny NTK. Každý tým musí mít název. V závodu se musí všichni z týmu vystřídat. Tým může startovat pouze za jednu školu nebo instituci.
 • Trať: vymezený okruh v celkové délce 1049 m.
 • Předávka: možná pouze ve vymezeném území v prostoru startu a cíle. Předává se elektronický čip.
 • Překážky: Závod využívá terén a bariéry na trati, různě vysoké atletické překážky, lana a pneumatiky. Závodníci zdolávají překážky na trati s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních a běží vyznačenou trasou.
 • Pro umístění týmu v soutěži je rozhodující čas posledního člena týmu v cíli závodu.
 • Ceny: věcné ceny od partnerů a pořadatelů + putovní pohár pro celkového vítěze
 • Zázemí pro závodníky: závodníci si mohou odložit své osobní věci do šatny nebo uzamykatelných skříněk v přízemí NTK, zde je možné využít také WC. Prezence závodníků probíhá v Noční studovně NTK.
 • Protesty: Podávají se nejpozději do 10 min po doběhnutí poslední štafety.
 • Bezpečnost: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a řídí pokyny organizátorů. Každý závodník musí mít vhodné vybavení pro běh.
 • Upozornění: Přihlášené týmy nahlásí jakoukoli změnu neprodleně pořadateli na e-mail: romana.vylitova@kampusdejvice.cz nebo telefonicky 723 138 565. Poslední možnost odhlášení se ze závodu je pondělí 15. dubna 2019 do 12.00 hodin.

Trasa závodu