Vyhlašujeme soutěž na téma Moje studium v zahraničí hledáčkem objektivu.

Pořadatelé soutěže

Kampus Dejvice, zastoupený Národní technickou knihovnou, Technická 6, Praha 6, Study at CTU (pouze anglicky) a International Student Club CTU in Prague.

Kategorie

  • Moje studium v zahraničí hledáčkem objektivu – vítěz získá hlavní cenu soutěže
  • Česko očima amerických studentů (podkategorie) – vítěz získá cenu Velvyslanectví USA v Praze
  • USA očima českých studentů (podkategorie) – vítěz získá cenu Velvyslanectví USA v Praze

Nejlepší fotografie budou vystaveny na před Národní technickou knihovnou od 9. do 31. října 2018.

Jak soutěžit

  • Každý soutěžící musí přes přihlašovací formulář zaslat maximálně 3 fotografie ve velikosti minimálně 2339 x 3307 pixelů ve formátu JPEG. Ke každé fotografii připojí komentář o délce 500 znaků v češtině nebo v angličtině, v němž krátce popíše okolnost, za jaké fotografie vznikla nebo co zachycuje
  • Své fotografie zasílejte nejpozději do 15. září 2018. Případné otázky směřujte Romanu Vylitovou (e-mail: romana.vylitova@kampusdejvice.cz)

Podmínky

  • Soutěže se mohou zúčastnit pouze vysokoškolští studenti nebo čerství absolventi vysokoškolského studia, kteří školním roce 2017/2018 studium ukončili
  • Zasláním fotografií do soutěže dává soutěžící souhlas ke zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Sdílené informace o soutěžících budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze za účelem vyhodnocení soutěže a realizace výstavy a jsou chráněny v souladu s výše zmíněným obecným nařízením
  • Autor fotografie zodpovídá za obsah fotografického díla
  • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů
  • O vítězi rozhodne porota složená z odborníků v oboru fotografie a zástupců pořadatele